vrijdag 8 januari 2010

Grootschalige uitrol van decentrale energie


Een verantwoorde grootschalige uitrol van decentrale energie is in Nederland zo goed als geblokkeerd. Dat komt o.a. door de elektriciteitswet. De Nederlandse wetgever heeft verzuimd de vanuit Europa voorgeschreven 'derdentoegang' goed te regelen. Om dat te repareren heeft ze een feitelijk monopolie gevestigd op netbeheerder, en marktwerking rond lokale elektriciteitsvoorziening uitgesloten.

De markt is aan de kant gezet. Maar ook de netbeheerders zijn vleugellam geslagen. Zij mogen geen gebalanceerde netten beheren die tevens productie en levering omvatten. Zodoende blijft het denken over decentrale duurzaamheid in Nederland imaginair. Markt noch overheid kan uit de voeten met de huidige regels. Indien de overheid decentrale duurzaamheid, marktwerking en 'smart grids' serieus neemt dan wijzigt ze de wet en het flankerend beleid. E.e.a. zal de komende maanden (voor de zomer 2010) haar beslag moeten krijgen, omdat in die periode belangrijke vaststellingen worden gedaan over de toekomst van de marktordening voor elektriciteit in Nederland.

Lees meer op: 'Decentraal duurzaam ' en 'de derde elektriciteitsrichtlijn'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten