maandag 28 december 2009

Deze blogspot is alweer verhuisd!

Pauline Westendorp

Na het zoeken naar een juiste verzamelterm om alle doelgroepen in dit veld te verenigen, is gekozen voor een algemenere naam voor lokale duurzame energiebedrijven.

Nieuwe Nuts is een specifieke deelverzameling van lokale duurzame energie waarbij de eindgebruiker de zeggenschap heeft over de energie.
Omdat er mensen zijn die niet vinden dat dit de ideale manier van energieopwekken is (met deze mensen wil ik graag in discussie!) en omdat we vinden dat die mensen toch een zeer waardevolle bijdrage kunnen leveren aan lokale duurzame energie, hebben we voor een algemenere naam gekozen. een paraplu waar iedereen die wil zich onder kan scharen. www.p-nuts.nu

Het totale beeld van de websites, weblogs en wiki's wordt (voorlopig) alsvolgt:1 paraplu website: wegwijzer voor iedereen: www.p-nuts.nu verwijst nu nog direct naar het nieuwskanaal (weblog) voor alle lokale duurzame energiebedrijven (van overheden, bedrijven of particulieren). In 2010 wordt dit een eigen website.

vele websites: laagdrempelige vaste info, bijvoorbeeld:
www.nieuwenuts.nl voor specialisten, van InnovatieNetwerk.
www.essent.nl/buurtenergie voor burgers, van Essent
www.boerzoektbuur.nl voor boeren, burgers en ondernemers
www.thermobello.nl een voorbeeld energiebedrijf door bedrijven en particulieren met steun overheid en bedrijfsleven.

wiki: specicialisten 'kennis- kanaal'
www.nieuwenuts.wikispaces.com

ning: online community of practice: netwerken en ook ervaring delen en gezamenlijk leren en actie http://p-nuts.ning.com

weblog: nieuwskanaal: www.p-nutsnrg.blogspot.com

you tube: TV kanaal, geintegreer.d met de ning

flickr: foto's, geintegreerd met de ning

linkedin groups: worden weergegeven op de ning

etc.!

woensdag 9 december 2009

Hermann Scheer pleit krachtig voor lokale initiatieven

Energeia

Hermann Scheer: 'Kopenhagen nutteloze exercitie'
"Consensus en snelheid zijn onverenigbaar", zei Hermann Scheer, de Duitse oudminister van Energie die verantwoordelijk was voor de veel geprezen energiewet die Duitsland tot wereldspeler in duurzame energie maakte. "Daarom is de conferentie in Kopenhagen een lame duck, nutteloze exercitie." Op het Nationaal Energie Forum pleitte de oudminister krachtig voor lokale inspanningen. Hij betoogde dat de transitie naar duurzame energie niet voort zou komen uit beleid maar in wezen een technologische revolutie behelsde. En die komen niet vooruit door internationale conferenties. "Elke technologische revolutie is geleid door voorlopers, die vervolgens economisch voordeel hadden en werden gekopieerd door anderen." Dat rapporteert Energeia over het Nationaal Energie Forum.
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=55221

donderdag 3 december 2009

Bewoners kopen zelf windmolen: Vogelwijk Energie

Pauline Westendorp

Bewoners van de wijken Vogelwijk en Duindorp willen met elkaar de windmolen bij het Zuiderstrand kopen. Dat levert de bewoners honderden euro’s per jaar aan korting op hun energierekening op. En ze dragen daarmee bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot.
Vanavond gaat de inschrijving voor aandelen in de Haagse windmolen van start tijdens een speciaal hiervoor belegde bewonersbijeenkomst. Wie zich eenmalig in de nog op te richten coöperatieve vereniging inkoopt voor 550 euro, kan rekenen op jaarlijks twee maanden gratis energie. “Dat betekent dat de investering in twee à drie jaar is terugverdiend”, zegt voorzitter Paul Lohmann van de speciaal hiertoe opgerichte stichting Vogelwijk Energie(k).
Bron en lees meer op:
www.scheveningsdagblad.nl/2009/11/19/wijkbewoners-kopen-eigen-windmolen/

dinsdag 1 december 2009

Warmtewet staat los van de werkelijkheid


De Warmtewet gaat uit van een zekere voorstelling van de werkelijkheid die helemaal niet klopt. Aangenomen wordt dat het altijd gaat om een commerciele monopolist die de onbeschermde consument een poot probeert uit te draaien. In veruit de meeste collectieve warmtesystemen zijn de verbruikers echter zelf de baas. Ze stellen ook zelf hun tarieven vast.

Ook zijn de meeste systemen geintegreerd; productie en levering zijn niet gescheiden. Slechts in een kleine minderheid van gevallen is die scheiding wel gemaakt. Dat stelt de commerciele energiebedrijven in staat om met kosten en baten te schuiven. Bij de productie wordt dan winst gemaakt en bij de levering verlies. De winst wordt niet getoond. En voor de verlieslatende levering wordt subsidie gevraagd. Zo wordt niet alleen de consument maar ook de overheid een poot uitgedraaid.

De marktregulering dreigt er nu op uit te draaien dat deze onwenselijke praktijk - van een handvol energiebedrijven - de norm wordt. Bona fide geintegreerde warmtenetten moeten zich van de NMa zelfs gaan spiegelen aan de werkwijze van de commerciele monopolist. Daartoe moeten ze o.a. boekhoudkundige kunstgrepen uithalen om te conformeren aan de systematiek van de NMa.

Dit alles is zeer ongewenst en totaal niet nodig. Lees verder op de pagina: Consultatie Warmtewet beleidsregel redelijke prijs.

vrijdag 27 november 2009

Eigen energie opwekken door zorginstelling scheelt 15% kosten

Via EnergieGids

Zorginstellingen kunnen fors besparen op hun energierekening door hun warmtekrachtinstallaties (WKK) in eigen beheer te nemen.
Energieadviesbureau PowerQ heeft in opdracht van Nefit berekend dat de besparing kan oplopen tot tienduizenden euro's per jaar.

In verpleeghuizen, verzorgingscentra en ziekenhuizen waar men is overgestapt op een WKK-installatie in eigen beheer, valt de energierekening ongeveer 15% lager uit, volgens het bureau. Dat scheetlt vaak vele tienduizenden euro's per jaar. In vrijwel alle ziekenhuizen en in de meeste verzorgings- en verpleeghuizen wordt een WKK-installatie gebruikt voor het opwekken van warmte en stroom. In de meeste gevallen wordt de stroom echter alleen aan het net geleverd en niet rechtstreeks aan de instelling.

Lees het hele artikel op:
www.energiegids.nl/nieuws-details.tiles?doc=/content/energie/nieuws/2009/11/26/EB---wkk-zorginstelling.xml

dinsdag 24 november 2009

klimaatneutrale steden

Pauline Westendorp

Kaart van regio's die klimaatneutraal willen zijn
http://www.urgenda.nl/pictures/StrateGis.png

zondag 22 november 2009

CDA dient initiatiefvoorstel in over “Stimulering Duurzame Energie”

De CDA fractie heeft in de Statenvergadering van 16 november een initiatiefvoorstel ingediend voor de stimulering van duurzame energie. De CDA-Statenleden Maaike Nagel en Cornelis van Diest zijn de indieners van het initiatiefvoorstel. “Uit een recent onderzoek van het Wereld Natuur Fonds (WNF) blijkt, dat Nederland t.o.v. van andere landen aanzienlijk achterloopt op het gebied van de toepassing van schone energieproductie. Dit moeten we ons ter harte nemen” zegt CDA Statenlid Maaike Nagel, “vooral omdat er in ons land wel veel goede initiatieven gestart zijn, maar, wat ontbreekt is stimulering van de marktontwikkeling.” De CDA-Statenfractie wil met de introductie van geïntegreerde elektriciteitsbedrijven (zogenaamde smart grids) de productie van duurzame energie in Noord-Holland een impuls geven.
Smart grids hebben volgens Maaike Nagel, veel voordelen. “De aangesloten gemeenschap kan vraag en aanbod van elektriciteit actief balanceren, waardoor investeringen sneller worden terugverdiend.
http://www.cdanh.nl/home.aspx?ItemId=9973&language=nl-NL

zaterdag 21 november 2009

Minister: Voedselcrisis komt niet door biobrandstoffen

Pauline Westendorp

Voor een ieder die zich afvraagt of lokale energie opwekken ook kan betekenen biobrandstoffen zoals koolzaad of jatropha kweken is er goed nieuws, zie www.opgewekt.nu/?p=1427

10 december Energie Lokaal

Pauline Westendorp:

Graag stuur ik jullie bij deze de voorlopige uitnodiging voor 10 december as. De vierde workshop particuliere energie, ook wel Nieuwe Nutsbedrijven , lokale energiebedrijven of duurzaam decentraal geheten. Organisaties die duurzaam energie uit lokale bronnen produceren. Onder de noemer ENERGIELOKAAL huren een aantal organisaties De Balie in Amsterdam af. Het gonst er de 10e van lokale energie!

Graag vraag ik jullie de voorlopige agenda te lezen, te beoordelen of het iets voor jou is (of voor iemand anders die je kent, graag doormailen!). Het doel is enerzijds de bestaande initiatieven op het gebied van lokale energie bekendheid te geven (we hebben nu een lijst met zo’n 45 gerealiseerde initiatieven). Anderzijds willen we de kansen en hindernissen benoemen en zoveel mogelijk oplossen.

De ervaring is dat er bij deze workshop specialisten komen op juridisch gebied, financieel gebied, organisatorisch gebied en daarnaast particulieren, lokale, regionale en landelijke overheid, corporaties en ontwikkelaars, leveranciers van apparatuur, etc.

De locatie van de bijeenkomst op 10 december is De Balie op het Leidseplein in Amsterdam. De Balie is die dag niet alleen gehuurd door ons, maar ook door de organisatie van Boer zoekt Buur en de Zonvogel, die voorafgaand aan onze workshop, tijdens en na afloop programma’s hebben. Voor de breed geinteresseerden: om 10:30 start het programma van Boer zoekt Buur, en om 18:00 start de ledenvergadering van de Zonvogel, ook allemaal in De Balie.

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit:
12:15 ontvangst met lunch
13:15 presentatie van 10 “energielokaal” parels
14:00 parallelsessies (waarvan 1 kennisuitwisseling, kansen en hindernissen rondom lokale energie, de bekende workshop van NEWNRG)
16:00 terugkoppeling parallelsessies, toelichting AWARD uitreiking voor lokale energie initiatieven in het voorjaar van 2010 en Boer zoekt Buur deel 2.
17:00 borrel

Ook wordt deze bijeenkomst omlijst door informatieve posters met voorbeeldprojecten op het gebied van lokale energie.

De kosten zijn zoals gebruikelijk €50 ex BTW, behalve voor particuliere initiatieven die hun plan presenteren in het programma of op een poster (meld je aan als je dit wilt voorleggen).

De definitieve agenda volgt! Aanmelden kan al, via pauline@newnrg.nl. Let op, de plaatsen voor de workshop zijn beperkt!

donderdag 19 november 2009

Zwembad de Tongelreep levert ook nog energie aan net

Pauline Westendorp

Nationaal zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven voorziet via een bio-energiecentrale in de eigen energiebehoefte (warmte en elektriciteit), en levert daarnaast nog eens 12 tot 13 miljoen kWh aan het net. Op zich al innovatief. Maar wat het nog interessanter maakt, is dat de bio-energiecentrale een initiatief is van de gemeente Eindhoven zelf. Niet het enige overigens: inmiddels zijn twee lokale energiecentrales gerealiseerd, terwijl twee andere in aanbouw zijn. Een gesprek over de Eindhovense initiatieven met Frans Kastelijn, projectmanager van de gemeente Eindhoven.www.senternovem.nl/energietransitie/Nieuws/eindhoven_neemt_zelf_initiatief_bouw_energiecentrales.asp

woensdag 18 november 2009

Buurtenergie in Leeuwarden

Pauline Westendorp

Afgelopen vrijdag werd de meest duurzame warmtecentrale in Nederland officieel geopend door burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden en Bert de Vries, directeur Energie en Duurzaamheid bij het ministerie van Economische Zaken.
De centrale gaat zo`n 1100 woningen in de wijk De Zuidlanden (Leeuwarden) van duurzame elektriciteit en warmte voorzien. Het is een schoolvoorbeeld van wat Essent buurtenergie noemt: het benutten van bronnen in de nabije omgeving om energie op te wekken voor lokaal gebruik. Vanwege de duurzame uitstraling van het gebouw, geïnspireerd op een Friese boerderij, heeft de centrale de naam Eco Zathe gekregen. lees meer op: http://www.duurzaamgebouwd.nl/index.php?pageID=3946&messageID=3493

dinsdag 17 november 2009

Brief over zelflevering van windenergie: het mag niet belastingvrij

Pauline Westendorp

Zie in onderstaande link de brief van Economische Zaken aan de Tweede Kamer, vam 9/11/2009/ over "zelflevering voor stimulering van duurzame energie".
http://static.ikregeer.nl/pdf/KST136734.pdf

woensdag 11 november 2009

De Zonvogel maakt zonne-energie voor iedereen mogelijk

Overgenomen uit persbericht

De Zonvogel, een nieuwe coöperatieve vereniging, maakt het mogelijk dat iedereen in Nederland zonne-energie kan gaan opwekken. Ook als mensen niet over een eigen dak beschikken, zoals huurders of eigenaren van appartementen. De Zonvogel doet dat door mensen en bedrijven mede eigenaar te laten zijn van installaties. Ze wekken dan zelf zonne-energie op, met eigen panelen. Alleen hoeven die panelen niet op het eigen dak te staan. Op die manier wil De Zonvogel de ontwikkeling van zonne-energie in Nederland versnellen.
De Zonvogel is een vervolg op een actie om middels een open brief aan de Nederlandse beleidsmakers de succesvolle Duitse teruglever vergoeding voor groene energie ook in Nederland ingevoerd te krijgen. Inmiddels hebben bijna 16000 mensen en organisaties de open brief ondertekend. Maar de regering reageert daar onvoldoende op, vinden de initiatiefnemers, stichting iNSnet, De Kleine Aarde en WISE.
“Het is steeds weer opnieuw verbazend om te zien hoe traag en terughoudend de overheid in Nederland reageert op echt duurzame ontwikkelingen” zegt Peter van Vliet, voorzitter van de Zonvogel. “De problemen rond energie en klimaat zijn van dusdanige orde dat we niet kunnen blijven afwachten. Daarom bieden we met de Zonvogel een model waaraan iedereen meteen kan meedoen. Daarmee lossen we nu een deel van het klimaatprobleem op en leggen we gelijktijdig een basis voor een leuk financieel rendement in de toekomst. Plus de zekerheid van niet langer stijgende stroomprijzen voor de leden van de coöperatie.”
De coöperatie wordt mede gesteund door Dr. Hermann Scheer, de grondlegger van het Duitse feed-in systeem en nu voorzitter van de wereldwijde organisatie voor duurzame energie IRENA. Hij zit het comité van aanbeveling voor, waar verder onder andere ook Gosse Boxhoorn, mede oprichter van Solland Solar en Kornelis Blok, mede oprichter van Econcern deel van uitmaken.
“Met de collectieve aanpak wil De Zonvogel de marktgroei voor zonne-energie in Nederland versnellen en daarmee ook het moment waarop zonne-energie goedkoper wordt dan energie uit fossiele brandstoffen dichterbij brengen”, aldus Peer de Rijk, secretaris van de Zonvogel. Een van de manieren waarop dat gebeurt is door zelflevering: over zelf opgewekte energie is in principe geen belasting verschuldigd. Bovendien zijn grotere, collectieve installaties relatief goedkoper.
Zowel personen als organisaties kunnen lid worden van de Zonvogel.
Zie http://www.zonvogel.nl

dinsdag 10 november 2009

Overzicht

Pauline Westendorp

In opdracht van SenterNovem verzamelden we een lijst met lokale energiebedrijven. Zie voor de definitie van een lokaal energiebedrijf de wiki: via http://www.nieuwenuts.nl/
Zie de lijst bij het bericht van 10 december 2009 of op de kaart. Laat het weten als er aanvullingen zijn! pauline@newnrg.nl

Lijst met lokale energiebedrijven

In opdracht van SenterNovem verzamelden we een lijst met lokale energiebedrijven. Zie voor de definitie van een lokaal energiebedrijf de wiki: via http://www.nieuwenuts.nl/
Hieronder de voorlopige lijst. Laat het weten als er aanvullingen zijn! pauline@newnrg.nl

Gemeente

Naam

Korte omschrijving

Aalten (GLD)

windmolenpark Hagenwind

Initiatief van 10 melkveehouders en een ondernemer: Elektriciteit uit acht molens met een totale capaciteit van 20 megawatt.

Ameland

Amelander Energie Coöperatie

Groene energie leveren tegen aantrekkelijke tarieven. Zelfvoorzienend worden.

Amsterdam

Afval Energie Bedrijf

Het gemeentelijke bedrijf wekt elektriciteit en warmte op uit afval uit de regio.

Amsterdam

NDSM-werf, Kinetisch Noord

Initiatief van kunstenaars: warmte en koude opslag met warmtepomp

Amsterdam

BV Ode Oosterdokseiland

Openbare Bieb, conservatorium en appartementen wekken eigen warmte en koude op.

Amsterdam

Stadsdeelhuis Amsterdam Noord

Gemeente wekt warmte en koude op met warmtepomp en aquifer.

Amsterdam

Westpoort warmte

Warmtenet in eigendom van (gemeentelijke) AEB en NUON dat aan 38.000 woningen restwarmte levert.

Apeldoorn

Zuidbroek

Restwarmte van waterschap levert warm water aan woningen

Beetsterzwaag

Beetsterzwaag

Natuurvereniging maakt warmte uit houtwallen tbv 2 instellingen

Bergerden

Bergerden

Kas: zonne-energie en energieopslag tbv verwarming en koeling

Breda

De Kroeten

Windmolen van Eneco, initiatief gemeente, wekt elektriciteit op.

Breda

Stadskantoor, Casino en Chassétheater

Collectief warmte koude-systeem met 4 bronnen en een ringleiding. Koelen en verwarmen middels klimaatplafonds.

Bronsbergen

Bronsbergen

Vakantiepark met zonnepanelen, een elektriciteitsnet en accu's, initiatief Liander.

Culemborg

Thermo Bello

Warmtenet van particulieren en bedrijven, warmtepomp haalt warmte uit drinkwaterwinning.

Delft

Warmtebedrijf Eneco Delft BV

Eneco, twee gemeenten en drie woningcorporaties (Duwo, Woonbron en Vidomes)
verduurzamen de warmtevoorziening.

Den Haag

Duindorp

Warmte uit zeewater wordt geleverd aan 750 woningen. Vestia is eigenaar.

Eindhoven

Ringleiding TUE

Warmte/koude uit bodem middels een ringleiding tbv paar gebouwen op de TU.

Eindhoven

Tongelreep

Zwembad wordt verwarmd door een WKK op dierlijk vet

gerealiseerd in 2008, elektrisch vermogen 2.350 kW, thermisch 1.925 kW

Eindhoven

Sanergy, Strijp S

Warmte/koude uit bodem in combinatie met bodemsanering, Arcadis ism DEC van Volker Wessels

Enschede

Canula

WKK op dierlijk vet

Ferwerderadiel

LEF

De leden bestaan uit de Gemeente Ferwerderadiel, het bedrijfsleven en de inwoners van Ferwerderadiel. LEF doet o.m. mestvergistingsprojecten.

Goes

Ouverture

Collectieve warmtevoorziening

Groningen

Huismeesters

Woningcorporatie heeft project met 8 zonnecellen per woning. De woningen waren in 1982 al aangesloten op collectieve warmte, sinds 2009 dus ook op elektra.

Groningen

Nij Bosma Zathe

Mestvergister tbv elektriciteit en warmte

Heerhugowaard

Kennemerwind

Cooperatieve vereniging van burgers: Lagerwey en Vestas windmolens produceren elektriciteit

Heerhugowaard

Stad van de Zon

1053 woningen hebben in totaal 1.600.000 Wattpiek vermogen aan zonnecellen op hun daken. Ook is er 7 MW aan windmolens en 90 hectare bos geplant tbv energie.

Heerlen

Mijnwaterproject

Gemeente verkoopt sinds 2008 warmte uit mijnen aan twee bedrijven

Heeswijk Dinter

Search kantoor

Kantoor zorgt voor energie, door heel zuinige apparatuur, warmte koude opslag, wind en zonnecellen. Ook in het Amsterdamse kantoor.

Hoofddorp

TNT Green Office

Opdrachtgever en huurder TNT heeft een "maintain en operate" contract gesloten met het bouwende consortium Triodos en OVG voor tien jaar, inclusief een vaste prijs voor elektra, verwarming en koeling. TNT betaalt een vast deel per vierkante meter voor het energieverbruik ter dekking van de initieel hogere investering en een flexibel deel per vierkante meter. Energie wordt teruggeleverd aan het net.

Kerkrade

de Locht

Windmolens in handen van particulieren en bedrijven wekken elektriciteit op.

Leeuwarden

Zuidlanden

Mest van 200 koeien levert warmte en elektra voor woningen.

Lelystad

Orgaworld

Vergister verwekt compost tot biogas, waar elektriciteit en warmte van gemaakt wordt in een WKK. Ontwikkelaar, leverancier, eigenaar en eindgebruiker is dezelfde partij.

Mennorode

Conferentieoord

Biogas wordt gebruikt voor warmte en elektriciteit.

Naaldwijk

Hoogeland

Warmte uit gesloten kas voor woningen

Noord Holland

Noord-Hollandse Energie Coöperatie (NHEC)

Cooperatieve vereniging, opgericht door HVC en Noordwest. Doel is 50% duurzame energie in 2030. Burgers van 26 gemeenten kunnen mede-eigenaar worden van coöperatie die energie uit de eigen regio opwekt uit huisvuil, wind-, zonne- en biomassa-energie.

Oss

Transportbedrijf ITC Holland

Produceert biogas uit restafval dat vrijkomt bij de reinigiging van vrachtwagens die olie en vetten vervoeren tbv diezelfde reiniging. In een vergister.

Putten

Burgers namen initiatief voor een biovergistingsinstallatie die 15.000 inwoners energie moet leveren.

Sittard

Biomassa EnergieCentrale

Biomassa (hout en groen afval van een hoveniersbedrijf) zorgt voor warmte en elektra

Sneek

Sneek

Biogas uit riool levert elektriciteit

Sneek

De Wieren

energiebedrijf voor 300 woningen in Sneek. Warmte en koude opslag in de bodem. De warmtepomp draait op biogas. Aparte BV onder woningcorporatie.

Texel

TexelEnergie

Cooperatieve vereniging opgericht door burgers: inkoop, verkoop en productie van groene energie tbv een onafhankelijk Texel, op groene energie van Greenchoice

Veenendaal

DEVO

Energiebedrijf van gemeente (50%), 2 ontwikkelaars en corporatie dat warmte en koude levert aan 1246 woningen.

Veenendaal

Distributiecentrum TNT

Zonnecellen zorgen voor elektriciteit, warmte koude opslag voor warmte en koeling.

Vele

Boer zoekt Buur

o.a. Henricushoeve: zonnepanelen gefinancierd door buren

Vele

Delta Wind

Coöperatieve vereniging tbv wind op land

Vele

Eendragt

Cooperatieve vereniging tbv wind ed.

Vele

Meerwind

Coöperatieve vereniging tbv wind op land

Vele

Noordenwind

Coöperatieve vereniging tbv wind op land

Vele

Windvogel

Windmolens met zelflevering

Vele

Zeeuwind

Coöperatieve vereniging tbv wind op land

Venlo

Greenportkas

Energie uit kas tbv zorginstelling

Woerden

DDW, Spoorzone

Energiebedrijf gemeente start met warmte- koude opslag

Zee

Meewind

Windmolens op zee (met aandeelhouders)

Zeewolde

Polderwijk

Warmte en elektra uit biogas

Pauline Westendorp, met dank aan IRR. Zie hun congres op 12 november 2009 over lokale energiebedrijven: www.iir.nl/energy/event/succesvol_opzetten_van_uw_lokale_duurzame_energiebedrijf

Uit de media:
Gemeentelijk energiebedrijf komt terug
Nieuwe duurzame nutsbedrijven
Provincie gaat weer in energie
Van der Hoeven ziet niks in nieuwe gemeentelijke energiebedrijven
Duurzaam energiebedrijf in gemeente? Lastig
Delftse corporaties nemen deel aan nieuw en duurzaam Warmtebedrijf
Bouw een complete, duurzame stad als bewijs dat het kan
Tempo naar duurzaam Apeldoorn moet hoger
Er is geld voor energiebedrijf

donderdag 5 november 2009

Pauline Westendorp

lokale energie...
"zit de consument er wel op te wachten"? of "wordt de consument er mee gediend"?
zie http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&discussionID=9015955&gid=2083511&trk=EML_anet_qa_ttle-0Ut79xs2RVr6JBpnsJt7dBpSBA

vrijdag 16 oktober 2009

HRe houdt gasverbruik op peilWoningen worden steeds energiezuiniger. En dat is niet zo leuk voor de Gasunie. Nieuwbouwwoningen verbruiken inmiddels zo weinig gas dat het soms eigenlijk niet zo rendabel is om nog gasnetten aan te leggen. Maar gelukkig heeft de Gasunie een oplossing: De HRe (voorheen micro-WKK). Met dit apparaat blijft het huishoudelijk gasverbruik op peil. En passant kijkt het energiebedrijf bij je mee in de keuken. (Lees verder...)

Duurzaam energiebedrijf en de gemeenteSommige gemeenten willen een duurzaam energiebedrijf starten. Op die manier hopen ze een versnelde verduurzaming te forceren. Soms hebben ze wilde plannen zoals alle daken van de stad volleggen met pv-panelen. Of warmtenetten aanleggen van 300 miljoen. Wat is wijsheid? Moet de gemeente net geliberaliseerde marktactiviteiten ontplooien zoals levering van gas, warmte of elektriciteit om de aarde te redden? En waarom zouden gemeenten dat beter kunnen dan ‘de markt’? Slimme en ambitieuze gemeenten hoeven niet ineens energiebedrijf te spelen om een belangrijke bijdrage te leveren. Veel mogelijkheden heeft de gemeente al in eigen huis. Ze hoeft ze alleen maar te mobiliseren en gericht in te zetten. Nieuwe Nuts beidt daarvoor een handzaam stramien. (Lees verder in 'duurzaam energiebedrijf en de gemeente')

dinsdag 6 oktober 2009

Warmtewet helpt monopolisten in het zadel


De Warmtewet gaat uit van een bepaald beeld van de werkelijkheid. Namelijk dat warmte altijd wordt geleverd door een commerciële monopolist. En dat kleinverbruikers (consumenten) bescherming behoeven tegen ongebreidelde monopoliemacht.

Bij VvE's en Nieuwe Nutsbedrijven hoeft dat echter helemaal niet het geval te zijn. Daar zijn de verbruikers zelf de baas. Wat is dan de relevantie van centrale marktregulering en toezicht door de NMa? (Lees verder in 'Warmtewet en de VvE')

maandag 5 oktober 2009

Decentraal Duurzaam breekt nieuwe energiewereld open


Er wordt vaak gediscussieerd over de zin van decentrale opwekking en met name decentrale duurzame opwekking. Vaak komen associaties naar boven met kleine windmolentjes of hier en daar een zonnepaneeltje. Men vindt het zeker sympathiek, maar serieus moet je het natuurlijk niet nemen. Think again. (Lees verder 'Decentraal duurzaam breekt nieuwe energiewereld open)

Introductie Warmtewet: douceur voor energiebedrijven


De Warmtewet is in aantocht. Zoals het er nu naar uitziet gaat introductie van de Wet gepaard met een douceur voor de energiebedrijven. De consument gaat twee keer voor hetzelfde betalen. Eén keer bij aanschaf van de woning, en vervolgens nog eens via de maandelijkse rekening van het energiebedrijf. Dit is het gevolg van de boekhoudkundige methode die de NMa nu lijkt te gaan hanteren, en die geen recht doet aan de praktijk. (Lees verder op 'Bekostiging van een warmtenet en de redelijke prijs')

donderdag 1 oktober 2009

De sleutel tot decentrale duurzaamheid

Liberalisering van de elektriciteitsmarkt resulteerde in uitverkoop van de productie- en leveringsbedrijven. ‘De markt’ tendeert nu naar een internationaal oligopolie, een vorm van monopolie. Overheden zitten intussen met hun logge netwerkbedrijven die decentrale verduurzaming nauwelijks kunnen faciliteren. Wat moeten de overheden doen? De netwerkbedrijven splitsen in logische bedrijfjes van ieder niet meer dan 100.000 aangesloten afnemers. De vestigingsgemeente wordt weer enig aandeelhouder. Vervolgens moeten deze bedrijfjes productie, levering en distributie weer kunnen integreren. (Lees verder…)

maandag 28 september 2009

Het voorbeeldnet van Schönau


Na de ramp in Chernobyl (1986) kwamen bewoners van Schönau in beweging. Ze wilden de lokale elektriciteitsvoorziening in eigen hand nemen. In 1997 namen ze het plaatselijke elektriciteitsnet over. Het werd ondergebracht in een inwonerscoöperatie. Inmiddels loopt Schönau voorop in de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening. Ook de plaatselijke kerk doet mee. Goed rentmeesterschap is het credo en het energiebedrijf groeit als kool. (Lees verder...)

Buurt- en natuurwarmte in Ihlowerfehn


Melkveehouder Lenhard Fleßner wil delen van het Duitse Ihlowerfehn met 'buurtwarmte' verwarmen. Daartoe is een lokaal energiebedrijf opgericht. De boer vergist mest en verbouwt energiegewassen. Samen met de bewoners van Ihlowerfehn richt hij een energiebedrijf op, dat warmte aan de woningen gaat leveren. (Lees verder...)

maandag 21 september 2009

Uitspraak afvalverwerking


De gemeente Westland is aandeelhouder geworden van HVC. HVC is een afvalverwerker in handen van diverse Nederlandse gemeenten. AVR is in handen van internationale venture capitalists. De gemeente Westland heeft het contract met AVR niet verlengd, maar in plaats daarvan gekozen voor aandeelhouderschap in HVC.
De vraag: mag de gemeente dat doen? Of moet ze richtlijnconform aanbesteden? (Lees verder...)

dinsdag 25 augustus 2009

Groen energienetwerk in Sittard-Geleen

SITTARD-GELEEN - Burgemeesters en Wethouders (B&W) van Sittard-Geleen zijn in principe akkoord gegaan met de oprichting van een bedrijf dat gaat zorgen voor de transport van warm water naar woningen, instellingen en bedrijven. Een definitief besluit over investeringen, de organisatie en de plek van de leiding valt eind dit jaar.

Het bedrijf moet in totaal 29 kilometer ondergrondse leidingen aanleggen, maakte wethouder Ruud Guyt (milieu, PvdA) vrijdag bekend. De totale kosten worden geraamd op 27 miljoen euro. Het netwerk kan jaarlijks 25 miljoen kubieke meter aardgas besparen en de CO2 emissie met 55.000 ton per jaar verminderen.
De verbruiker is bovendien goedkoper uit. Het warme water komt van industrieterrein Chemelot, waarop DSM en Sabic liggen, en van de naburige Biomassa Energie Centrale. Uiteindelijk kan het project voorzien in de helft van het energieverbruik van de Limburgse gemeente. Hiermee loopt Sittard-Geleen naar eigen zeggen landelijk en in Europa voorop.

Hulpvraag: hoe zit het met BTW?


Door Pauline Westendorp

Een zonne-energieproject... de organisatie loopt tegen een praktische vraag aan waarvoor we iedereen die het weet willen raadplegen. De verhuurder en de gemeente gaan 8 huurders (bedrijven en bewoners) zonnestroom doorleveren. Daarbij hoeft geen energiebelasting afgedragen te worden? En hoe zit het met BTW?Ze willen nl. een tarief vragen dat niet of zeer weinig afwijkt van hetgeen de huurders nu aan hun energiemaatschappijen betalen. Het idee is: datgeen dat de huurders 'uitsparen' bij hun vaste leverancier (= kaal tarief + BTW + REB) doorgerekend wordt, zodat zij netto evenveel kwijt zijn.Dit hebben wij ook nodig voor een rendabele exploitatie. Als we daar allerlei zaken weer af moeten dragen blijft er te weinig over.

WIE WEET HET ANTWOORD?

maandag 24 augustus 2009

decentraal vermogen stijgt
http://www.duurzameenergiethuis.nl/

Bouwplannen van ondermeer nieuwe energiecentrales leiden tot een groot toekomstig aanbod van energie. De komende jaren krijgt Nederland daardoor een steeds groter exportpotentieel van elektriciteit. In 2010 wordt er circa 2,3 gigawatt (GW) gerealiseerd; daarna 8,3 GW in de periode 2011-2013 en 7,7 GW in de periode 2014-2016. De totale hoeveelheid in de zichtperiode 2009-2016 bedraagt circa 18,5 GW. Dit blijkt uit cijfers van het Rapport Monitoring Leveringszekerheid, dat TenneT TSO jaarlijks op verzoek van de minister van Economische Zaken opstelt. Uit het rapport blijkt verder dat de effecten van de huidige economische situatie op de bouwplannen onduidelijk zijn. 
Naar verwachting neemt ook de hoeveelheid windenergie de komende jaren toe en wel van 2,3 gigawatt in 2009 naar 5,6 gigawatt in 2016. Verder zijn er nog veel plannen voor nieuw grootschalig productievermogen (bijvoorbeeld nieuwe centrales) en decentraal vermogen (zoals in de glastuinbouw). Nederland is gunstig als vestigingsland voor nieuwe productie. Vooral aan de kustlocaties zijn veel plannen voor nieuwe centrales. Dit vanwege de goede aanvoermogelijkheden voor grondstoffen en de hoogwaardige infrastructuur die door TenneT de afgelopen jaren is ontwikkeld en in de toekomst verder wordt uitgebreid. Nu een Noord-West Europese elektriciteitsmarkt steeds meer werkelijkheid wordt, komt de gunstige positie van Nederland als vestigingsland steeds duidelijker naar voren in investeringsplannen van producenten. 

lees meer op: www.duurzameenergiethuis.nl/energie/aanbod-van-binnenlandse-elektriciteit-groeit-2597.html

zaterdag 22 augustus 2009

“Tuinders met warmtekracht dupe van sterke uitbreiding centrales”

van de website van energiegids.nl

De te verwachten aanwas van nieuw elektrisch vermogen in Nederland (18,5 GW), zoals TenneT in Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2007-2024 meldt, levert problemen op voor de levering van warmtekracht door tuinders, zo stelt Kees den Blanken van warmtektracht-vereniging Cogen in het Agrarisch Dagblad.
Vanaf 2013 zal een groot exportpotentieel ontstaan dat in 2016 is opgelopen tot 15,9 GW. Het is volgens Den Blanken sterk de vraag of de export ook realiseerbaar is. ”Zo niet, dan moeten duizenden kleine warmtekracht-bezitters de concurrentie aan met multinationals die goedkope maar vieze kolen- en gascentrales runnen. Uiteindelijk zal warmtekracht het dan waarschijnlijk afleggen.”
In Nederland zijn warmtekrachtinstallaties goed voor de helft van de elektriciteitsproductie. De tuinbouw neemt een derde van de totale capaciteit hiervan voor zijn rekening.
Bron: AGD.nl

maandag 10 augustus 2009

Geen energie-cent aan de strijkstok

Pauline Westendorp

Het AD ging op bezoek bij energiebedrijf Thermo Bello in Culemborg, officieel open sinds 1 april 2009. De bewoners van de woningen en de directeuren van bedrijven investeerden in hun eigen energie. Zie het artikel op www.ad.nl/economie/3398955/Energiebedrijf_voor_eigen_wijk.html
Toen de energierekening in een groep woningen hoger uitviel dan bij de anderen, bood de directie aan om te kijken of er iets mis was. Ze vonden het euvel en nu is de energierekening weer vergelijkbaar met de rest. Dat is nog eens service!

vrijdag 7 augustus 2009

Meewind maakt het waar

Pauline Westendorp

Meewind zet windmolens op zee neer met geld van particulieren en bedrijven en organisatie. Rendement uit wind! Is dit een Nieuw Nuts bedrijf of niet?!

Slimme elektriciteitsnetten

Pauline Westendorp
smart grids, dat betekent zoiets als slimme netten: als er ergens energie wordt opgewekt en de eigenaar is op vakantie, dan kan zijn buurman bijvoorbeeld die energie gebruiken om zijn wasmachine te laten draaien. Het net slimme net bepaalt waar het aanbod is en waar het gebruikt kan worden.
Lees meer technische informatie hierover als je wilt op www.opgewekt.nu/?p=1275

donderdag 6 augustus 2009

Overzicht met gerealiseerde Nieuwe Nuts bedrijven

Pauline Westendorp

SenterNovem en NEWNRG zijn op zoek naar 8 gerealiseerde Nieuwe Nuts bedrijven: dat wil zeggen een volledig duurzame nutsvoorziening in eigendom van de eindgebruiker en met gebruik van lokale bronnen (definitie is open voor verbetering).

Gedacht kan worden aan particulieren, bedrijven of instellingen die hun eigen energie in eigen beheer schoon opwekken zoals een ziekenhuis, een woningcorporatie, een gemeente, een groep particulieren, een school, een bedrijf, etc.

Op de voorbeeldlijst staan nu:
  1. ThermoBello: verwarming voor bewoners en bedrijven in Culemborg http://www.thermobello.nl/
  2. Biomassa-installatie Beesterzwaag: warmte tbv Revalidatiecentrum en School
  3. Gemeente Amsterdam: Afval Energie Bedrijf produceert elektriciteit voor gebouwen en trams
  4. Landustrie Sneek: water en energie (biogas tbv verwarming) uit rioolwater (is eindgebruiker eigenaar?)
  5. WereldnatuurFonds in Zeist, wekt eigen energie zoveel mogelijk zelf op .
  6. Tomaten kweker die warmte levert aan zorginstelling http://www.energiek2020.nu/in-de-praktijk/warmteleverende-kas
  7. Ziekenhuis
  8. Woningcorporatie
Wie helpt deze lijst aan te vullen zodat we alle soorten energieopwekking en organisatievormen genoemd hebben?! mail het aan pauline@newnrg.nl of geef het als reactie hieronder !

donderdag 30 juli 2009

Duurzaam gemeentelijk of provinciaal energiebedrijf nog in de kinderschoenen


Te vaak zijn plannen voor een gemeentelijk of provinciaal duurzaam energiebedrijf een politiek statement en ontbreekt een degelijke business. Dat zeggen onderzoekers van het adviesbureau Tensor in de Volkskrant. Lees meer

vrijdag 17 juli 2009

Computerwarmte: slimme oplossingen lonend voor bedrijven

Parthenon Data Centres en ingenieursbureau Royal Haskoning hebben een contract ondertekend voor een groot datacentrum op het bedrijventerrein van Agriport A7. De warmte die het datacentrum genereert, wordt benut voor omliggende tuinbouwgebieden. Lees meer 

dinsdag 14 juli 2009

Drastische verhoging energiebelasting op gas door HRe

Plotseling wordt in de 2e kamer gepraat over drastische verhoging van de energiebelasting (EB) op gas. En dat is vreemd, want waarom de lasten voor huishoudens in crisistijd onnodig verzwaren?

Welnu: de HRe (voorheen micro-WKK) komt er aan. Deze moet het gasnet rendabel c.q. het gasverbruik van huishoudens op pijl houden. De HRe kan voor de energie-efficientie zeer nadelig uitpakken. De huidige energiebelastingen versterken dat.

De energiebelasting op elektriciteit is veel hoger dan voor gas (ca 129 euro/MWh tegen ca 19 eur/MWh incl BTW). Hierdoor zou het voor huishoudens met HRe voordelig kunnen worden om zomers de verwarming aan te zetten en de ramen open. De HRe laten branden om louter elektriciteit te maken dus. Dit gebeurt met zo'n laag rendement dat het gasverbruik per MWh elektriciteit wordt verdubbeld, mogelijk zelfs wordt verviervoudigd.

De oplossing zou natuurlijk moeten zijn om het onzinnige en zwaar gesubsidieerde HRe project af te blazen. Maar dat is niet naar de zin van het gaskartel. Derhalve regelt ze drastische verhoging van de EB op gas. De eerste stap van 25% is nog maar een begin, want de EB op gas moet met minstens 100% omhoog om de HRe overeind te houden.

Aanleiding (HFD - 2 juli 2009):

Staatssecretaris Jan Kees de Jager onderzoekt de mogelijkheid om de energiebelasting op aardgas fors te verhogen. Deze verhoging moet langs een andere weg worden teruggegeven aan de belastingbetaler. De verschuiving past in de fiscale vergroening die het kabinet nastreeft.

In de Tweede Kamer bestaat binnen de coalitie verdeeldheid over een eventuele verhoging van de belasting op aardgas. PvdA en ChristenUnie toonden zich daar woensdag tijdens een overleg met De Jager groot voorstander van. Oppositiepartijen SP en GroenLinks juichten een verhoging eveneens toe, terwijl de VVD de maatregel niet op voorhand afwees. Alleen het CDA keerde zich tegen een mogelijke verhoging. In een rekenvoorbeeld werkt de staatssecretaris met een belastingverhoging van 25%, ofwel euro 3,95 per kubieke meter gas. De hogere belasting sluit aan bij het principe dat de vervuiler betaalt. Bovendien moet het tarief consumenten ertoe aanzetten hun woning beter te isoleren.

De Windvogel levert energie volgens het 'zelfleveringsmodel'

Dick van Elk, voorzitter van de Windvogel, wijst op de gevolgen, die het huidig gebruik van energie mee brengt. In een paar honderd jaar worden de resultaten van een proces, waar de zon en aarde miljoenen jaren aan hebben gewerkt, opgebrand ten koste van de leefbaarheid van de aarde. Windenergie is momenteel de meest rendabele vorm van duurzame energie en kan in een belangrijke mate voorzien in de behoefte van de Nederlandse huishoudens. Met zo’n 1500 grote moderne windturbines kan meer dan de helft hiervan van schonere energie voorzien.

De Windevogel is een in de jaren 80 ontstaan initiatief van een groep mensen in Ouderkerk, die samen middels het plaatsen van een Lagerwey-turbine een begin hebben gemaakt aan de duurzame energieopwekking in Ouderkerk a/d Amstel. Dit heeft geleid tot de tot de bouw van de Amstelvogel, die ca 1300 huishoudens van duurzame energie kan voorzien.

De windvogel is hier niet gestopt en werkt nu bijvoorbeeld met energieleverancier Eneco aan de mogelijkheden om 'zelflevering uit te breiden. In dit zelfleveringsmodel verzamelt de Windvogel leden die een eenmalige bijdrage van 50 euro per aandeel in de koop van een windturbine. In tegenstelling tot bestaande initiatieven krijgt de participant geen rendement uit zijn groene opwekking maar de elektriciteit zelf. Een groot voordeel hiervan is dat op eigen opwekking geen btw en energiebelasting betaald hoeft te worden en dit scheelt als snel 50%.

zie ook de site van de Windvogelmaandag 6 juli 2009

Een windmolen met je wijk? Het kan!Particulieren kunnen zelf op grotere schaal decentraal energie produceren door de handen ineen te slaan. Een wijk kan bijvoorbeeld een eigen windmolen aanschaffen. Zelf een windmolen aanschaffen doe je niet zomaar. Maar het is mogelijk! De Windvogel is hier een voorbeeld van. Lees meer

Verhoging gasprijs door HRe

De HRe (voorheen micro-WKK) komt er aan. Elke particulier kan straks zelf electriciteit opwekken. En daarom moet de gasbelasting omhoog. Maar waarom eigenlijk? En, hoe zit dat in elkaar? Lees meer