vrijdag 16 oktober 2009

HRe houdt gasverbruik op peilWoningen worden steeds energiezuiniger. En dat is niet zo leuk voor de Gasunie. Nieuwbouwwoningen verbruiken inmiddels zo weinig gas dat het soms eigenlijk niet zo rendabel is om nog gasnetten aan te leggen. Maar gelukkig heeft de Gasunie een oplossing: De HRe (voorheen micro-WKK). Met dit apparaat blijft het huishoudelijk gasverbruik op peil. En passant kijkt het energiebedrijf bij je mee in de keuken. (Lees verder...)

Duurzaam energiebedrijf en de gemeenteSommige gemeenten willen een duurzaam energiebedrijf starten. Op die manier hopen ze een versnelde verduurzaming te forceren. Soms hebben ze wilde plannen zoals alle daken van de stad volleggen met pv-panelen. Of warmtenetten aanleggen van 300 miljoen. Wat is wijsheid? Moet de gemeente net geliberaliseerde marktactiviteiten ontplooien zoals levering van gas, warmte of elektriciteit om de aarde te redden? En waarom zouden gemeenten dat beter kunnen dan ‘de markt’? Slimme en ambitieuze gemeenten hoeven niet ineens energiebedrijf te spelen om een belangrijke bijdrage te leveren. Veel mogelijkheden heeft de gemeente al in eigen huis. Ze hoeft ze alleen maar te mobiliseren en gericht in te zetten. Nieuwe Nuts beidt daarvoor een handzaam stramien. (Lees verder in 'duurzaam energiebedrijf en de gemeente')

dinsdag 6 oktober 2009

Warmtewet helpt monopolisten in het zadel


De Warmtewet gaat uit van een bepaald beeld van de werkelijkheid. Namelijk dat warmte altijd wordt geleverd door een commerciële monopolist. En dat kleinverbruikers (consumenten) bescherming behoeven tegen ongebreidelde monopoliemacht.

Bij VvE's en Nieuwe Nutsbedrijven hoeft dat echter helemaal niet het geval te zijn. Daar zijn de verbruikers zelf de baas. Wat is dan de relevantie van centrale marktregulering en toezicht door de NMa? (Lees verder in 'Warmtewet en de VvE')

maandag 5 oktober 2009

Decentraal Duurzaam breekt nieuwe energiewereld open


Er wordt vaak gediscussieerd over de zin van decentrale opwekking en met name decentrale duurzame opwekking. Vaak komen associaties naar boven met kleine windmolentjes of hier en daar een zonnepaneeltje. Men vindt het zeker sympathiek, maar serieus moet je het natuurlijk niet nemen. Think again. (Lees verder 'Decentraal duurzaam breekt nieuwe energiewereld open)

Introductie Warmtewet: douceur voor energiebedrijven


De Warmtewet is in aantocht. Zoals het er nu naar uitziet gaat introductie van de Wet gepaard met een douceur voor de energiebedrijven. De consument gaat twee keer voor hetzelfde betalen. Eén keer bij aanschaf van de woning, en vervolgens nog eens via de maandelijkse rekening van het energiebedrijf. Dit is het gevolg van de boekhoudkundige methode die de NMa nu lijkt te gaan hanteren, en die geen recht doet aan de praktijk. (Lees verder op 'Bekostiging van een warmtenet en de redelijke prijs')

donderdag 1 oktober 2009

De sleutel tot decentrale duurzaamheid

Liberalisering van de elektriciteitsmarkt resulteerde in uitverkoop van de productie- en leveringsbedrijven. ‘De markt’ tendeert nu naar een internationaal oligopolie, een vorm van monopolie. Overheden zitten intussen met hun logge netwerkbedrijven die decentrale verduurzaming nauwelijks kunnen faciliteren. Wat moeten de overheden doen? De netwerkbedrijven splitsen in logische bedrijfjes van ieder niet meer dan 100.000 aangesloten afnemers. De vestigingsgemeente wordt weer enig aandeelhouder. Vervolgens moeten deze bedrijfjes productie, levering en distributie weer kunnen integreren. (Lees verder…)