maandag 28 december 2009

Deze blogspot is alweer verhuisd!

Pauline Westendorp

Na het zoeken naar een juiste verzamelterm om alle doelgroepen in dit veld te verenigen, is gekozen voor een algemenere naam voor lokale duurzame energiebedrijven.

Nieuwe Nuts is een specifieke deelverzameling van lokale duurzame energie waarbij de eindgebruiker de zeggenschap heeft over de energie.
Omdat er mensen zijn die niet vinden dat dit de ideale manier van energieopwekken is (met deze mensen wil ik graag in discussie!) en omdat we vinden dat die mensen toch een zeer waardevolle bijdrage kunnen leveren aan lokale duurzame energie, hebben we voor een algemenere naam gekozen. een paraplu waar iedereen die wil zich onder kan scharen. www.p-nuts.nu

Het totale beeld van de websites, weblogs en wiki's wordt (voorlopig) alsvolgt:1 paraplu website: wegwijzer voor iedereen: www.p-nuts.nu verwijst nu nog direct naar het nieuwskanaal (weblog) voor alle lokale duurzame energiebedrijven (van overheden, bedrijven of particulieren). In 2010 wordt dit een eigen website.

vele websites: laagdrempelige vaste info, bijvoorbeeld:
www.nieuwenuts.nl voor specialisten, van InnovatieNetwerk.
www.essent.nl/buurtenergie voor burgers, van Essent
www.boerzoektbuur.nl voor boeren, burgers en ondernemers
www.thermobello.nl een voorbeeld energiebedrijf door bedrijven en particulieren met steun overheid en bedrijfsleven.

wiki: specicialisten 'kennis- kanaal'
www.nieuwenuts.wikispaces.com

ning: online community of practice: netwerken en ook ervaring delen en gezamenlijk leren en actie http://p-nuts.ning.com

weblog: nieuwskanaal: www.p-nutsnrg.blogspot.com

you tube: TV kanaal, geintegreer.d met de ning

flickr: foto's, geintegreerd met de ning

linkedin groups: worden weergegeven op de ning

etc.!

woensdag 9 december 2009

Hermann Scheer pleit krachtig voor lokale initiatieven

Energeia

Hermann Scheer: 'Kopenhagen nutteloze exercitie'
"Consensus en snelheid zijn onverenigbaar", zei Hermann Scheer, de Duitse oudminister van Energie die verantwoordelijk was voor de veel geprezen energiewet die Duitsland tot wereldspeler in duurzame energie maakte. "Daarom is de conferentie in Kopenhagen een lame duck, nutteloze exercitie." Op het Nationaal Energie Forum pleitte de oudminister krachtig voor lokale inspanningen. Hij betoogde dat de transitie naar duurzame energie niet voort zou komen uit beleid maar in wezen een technologische revolutie behelsde. En die komen niet vooruit door internationale conferenties. "Elke technologische revolutie is geleid door voorlopers, die vervolgens economisch voordeel hadden en werden gekopieerd door anderen." Dat rapporteert Energeia over het Nationaal Energie Forum.
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=55221

donderdag 3 december 2009

Bewoners kopen zelf windmolen: Vogelwijk Energie

Pauline Westendorp

Bewoners van de wijken Vogelwijk en Duindorp willen met elkaar de windmolen bij het Zuiderstrand kopen. Dat levert de bewoners honderden euro’s per jaar aan korting op hun energierekening op. En ze dragen daarmee bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot.
Vanavond gaat de inschrijving voor aandelen in de Haagse windmolen van start tijdens een speciaal hiervoor belegde bewonersbijeenkomst. Wie zich eenmalig in de nog op te richten coöperatieve vereniging inkoopt voor 550 euro, kan rekenen op jaarlijks twee maanden gratis energie. “Dat betekent dat de investering in twee à drie jaar is terugverdiend”, zegt voorzitter Paul Lohmann van de speciaal hiertoe opgerichte stichting Vogelwijk Energie(k).
Bron en lees meer op:
www.scheveningsdagblad.nl/2009/11/19/wijkbewoners-kopen-eigen-windmolen/

dinsdag 1 december 2009

Warmtewet staat los van de werkelijkheid


De Warmtewet gaat uit van een zekere voorstelling van de werkelijkheid die helemaal niet klopt. Aangenomen wordt dat het altijd gaat om een commerciele monopolist die de onbeschermde consument een poot probeert uit te draaien. In veruit de meeste collectieve warmtesystemen zijn de verbruikers echter zelf de baas. Ze stellen ook zelf hun tarieven vast.

Ook zijn de meeste systemen geintegreerd; productie en levering zijn niet gescheiden. Slechts in een kleine minderheid van gevallen is die scheiding wel gemaakt. Dat stelt de commerciele energiebedrijven in staat om met kosten en baten te schuiven. Bij de productie wordt dan winst gemaakt en bij de levering verlies. De winst wordt niet getoond. En voor de verlieslatende levering wordt subsidie gevraagd. Zo wordt niet alleen de consument maar ook de overheid een poot uitgedraaid.

De marktregulering dreigt er nu op uit te draaien dat deze onwenselijke praktijk - van een handvol energiebedrijven - de norm wordt. Bona fide geintegreerde warmtenetten moeten zich van de NMa zelfs gaan spiegelen aan de werkwijze van de commerciele monopolist. Daartoe moeten ze o.a. boekhoudkundige kunstgrepen uithalen om te conformeren aan de systematiek van de NMa.

Dit alles is zeer ongewenst en totaal niet nodig. Lees verder op de pagina: Consultatie Warmtewet beleidsregel redelijke prijs.