donderdag 30 juli 2009

Duurzaam gemeentelijk of provinciaal energiebedrijf nog in de kinderschoenen


Te vaak zijn plannen voor een gemeentelijk of provinciaal duurzaam energiebedrijf een politiek statement en ontbreekt een degelijke business. Dat zeggen onderzoekers van het adviesbureau Tensor in de Volkskrant. Lees meer

vrijdag 17 juli 2009

Computerwarmte: slimme oplossingen lonend voor bedrijven

Parthenon Data Centres en ingenieursbureau Royal Haskoning hebben een contract ondertekend voor een groot datacentrum op het bedrijventerrein van Agriport A7. De warmte die het datacentrum genereert, wordt benut voor omliggende tuinbouwgebieden. Lees meer 

dinsdag 14 juli 2009

Drastische verhoging energiebelasting op gas door HRe

Plotseling wordt in de 2e kamer gepraat over drastische verhoging van de energiebelasting (EB) op gas. En dat is vreemd, want waarom de lasten voor huishoudens in crisistijd onnodig verzwaren?

Welnu: de HRe (voorheen micro-WKK) komt er aan. Deze moet het gasnet rendabel c.q. het gasverbruik van huishoudens op pijl houden. De HRe kan voor de energie-efficientie zeer nadelig uitpakken. De huidige energiebelastingen versterken dat.

De energiebelasting op elektriciteit is veel hoger dan voor gas (ca 129 euro/MWh tegen ca 19 eur/MWh incl BTW). Hierdoor zou het voor huishoudens met HRe voordelig kunnen worden om zomers de verwarming aan te zetten en de ramen open. De HRe laten branden om louter elektriciteit te maken dus. Dit gebeurt met zo'n laag rendement dat het gasverbruik per MWh elektriciteit wordt verdubbeld, mogelijk zelfs wordt verviervoudigd.

De oplossing zou natuurlijk moeten zijn om het onzinnige en zwaar gesubsidieerde HRe project af te blazen. Maar dat is niet naar de zin van het gaskartel. Derhalve regelt ze drastische verhoging van de EB op gas. De eerste stap van 25% is nog maar een begin, want de EB op gas moet met minstens 100% omhoog om de HRe overeind te houden.

Aanleiding (HFD - 2 juli 2009):

Staatssecretaris Jan Kees de Jager onderzoekt de mogelijkheid om de energiebelasting op aardgas fors te verhogen. Deze verhoging moet langs een andere weg worden teruggegeven aan de belastingbetaler. De verschuiving past in de fiscale vergroening die het kabinet nastreeft.

In de Tweede Kamer bestaat binnen de coalitie verdeeldheid over een eventuele verhoging van de belasting op aardgas. PvdA en ChristenUnie toonden zich daar woensdag tijdens een overleg met De Jager groot voorstander van. Oppositiepartijen SP en GroenLinks juichten een verhoging eveneens toe, terwijl de VVD de maatregel niet op voorhand afwees. Alleen het CDA keerde zich tegen een mogelijke verhoging. In een rekenvoorbeeld werkt de staatssecretaris met een belastingverhoging van 25%, ofwel euro 3,95 per kubieke meter gas. De hogere belasting sluit aan bij het principe dat de vervuiler betaalt. Bovendien moet het tarief consumenten ertoe aanzetten hun woning beter te isoleren.

De Windvogel levert energie volgens het 'zelfleveringsmodel'

Dick van Elk, voorzitter van de Windvogel, wijst op de gevolgen, die het huidig gebruik van energie mee brengt. In een paar honderd jaar worden de resultaten van een proces, waar de zon en aarde miljoenen jaren aan hebben gewerkt, opgebrand ten koste van de leefbaarheid van de aarde. Windenergie is momenteel de meest rendabele vorm van duurzame energie en kan in een belangrijke mate voorzien in de behoefte van de Nederlandse huishoudens. Met zo’n 1500 grote moderne windturbines kan meer dan de helft hiervan van schonere energie voorzien.

De Windevogel is een in de jaren 80 ontstaan initiatief van een groep mensen in Ouderkerk, die samen middels het plaatsen van een Lagerwey-turbine een begin hebben gemaakt aan de duurzame energieopwekking in Ouderkerk a/d Amstel. Dit heeft geleid tot de tot de bouw van de Amstelvogel, die ca 1300 huishoudens van duurzame energie kan voorzien.

De windvogel is hier niet gestopt en werkt nu bijvoorbeeld met energieleverancier Eneco aan de mogelijkheden om 'zelflevering uit te breiden. In dit zelfleveringsmodel verzamelt de Windvogel leden die een eenmalige bijdrage van 50 euro per aandeel in de koop van een windturbine. In tegenstelling tot bestaande initiatieven krijgt de participant geen rendement uit zijn groene opwekking maar de elektriciteit zelf. Een groot voordeel hiervan is dat op eigen opwekking geen btw en energiebelasting betaald hoeft te worden en dit scheelt als snel 50%.

zie ook de site van de Windvogelmaandag 6 juli 2009

Een windmolen met je wijk? Het kan!Particulieren kunnen zelf op grotere schaal decentraal energie produceren door de handen ineen te slaan. Een wijk kan bijvoorbeeld een eigen windmolen aanschaffen. Zelf een windmolen aanschaffen doe je niet zomaar. Maar het is mogelijk! De Windvogel is hier een voorbeeld van. Lees meer

Verhoging gasprijs door HRe

De HRe (voorheen micro-WKK) komt er aan. Elke particulier kan straks zelf electriciteit opwekken. En daarom moet de gasbelasting omhoog. Maar waarom eigenlijk? En, hoe zit dat in elkaar? Lees meer