dinsdag 25 augustus 2009

Groen energienetwerk in Sittard-Geleen

SITTARD-GELEEN - Burgemeesters en Wethouders (B&W) van Sittard-Geleen zijn in principe akkoord gegaan met de oprichting van een bedrijf dat gaat zorgen voor de transport van warm water naar woningen, instellingen en bedrijven. Een definitief besluit over investeringen, de organisatie en de plek van de leiding valt eind dit jaar.

Het bedrijf moet in totaal 29 kilometer ondergrondse leidingen aanleggen, maakte wethouder Ruud Guyt (milieu, PvdA) vrijdag bekend. De totale kosten worden geraamd op 27 miljoen euro. Het netwerk kan jaarlijks 25 miljoen kubieke meter aardgas besparen en de CO2 emissie met 55.000 ton per jaar verminderen.
De verbruiker is bovendien goedkoper uit. Het warme water komt van industrieterrein Chemelot, waarop DSM en Sabic liggen, en van de naburige Biomassa Energie Centrale. Uiteindelijk kan het project voorzien in de helft van het energieverbruik van de Limburgse gemeente. Hiermee loopt Sittard-Geleen naar eigen zeggen landelijk en in Europa voorop.

Hulpvraag: hoe zit het met BTW?


Door Pauline Westendorp

Een zonne-energieproject... de organisatie loopt tegen een praktische vraag aan waarvoor we iedereen die het weet willen raadplegen. De verhuurder en de gemeente gaan 8 huurders (bedrijven en bewoners) zonnestroom doorleveren. Daarbij hoeft geen energiebelasting afgedragen te worden? En hoe zit het met BTW?Ze willen nl. een tarief vragen dat niet of zeer weinig afwijkt van hetgeen de huurders nu aan hun energiemaatschappijen betalen. Het idee is: datgeen dat de huurders 'uitsparen' bij hun vaste leverancier (= kaal tarief + BTW + REB) doorgerekend wordt, zodat zij netto evenveel kwijt zijn.Dit hebben wij ook nodig voor een rendabele exploitatie. Als we daar allerlei zaken weer af moeten dragen blijft er te weinig over.

WIE WEET HET ANTWOORD?

maandag 24 augustus 2009

decentraal vermogen stijgt
http://www.duurzameenergiethuis.nl/

Bouwplannen van ondermeer nieuwe energiecentrales leiden tot een groot toekomstig aanbod van energie. De komende jaren krijgt Nederland daardoor een steeds groter exportpotentieel van elektriciteit. In 2010 wordt er circa 2,3 gigawatt (GW) gerealiseerd; daarna 8,3 GW in de periode 2011-2013 en 7,7 GW in de periode 2014-2016. De totale hoeveelheid in de zichtperiode 2009-2016 bedraagt circa 18,5 GW. Dit blijkt uit cijfers van het Rapport Monitoring Leveringszekerheid, dat TenneT TSO jaarlijks op verzoek van de minister van Economische Zaken opstelt. Uit het rapport blijkt verder dat de effecten van de huidige economische situatie op de bouwplannen onduidelijk zijn. 
Naar verwachting neemt ook de hoeveelheid windenergie de komende jaren toe en wel van 2,3 gigawatt in 2009 naar 5,6 gigawatt in 2016. Verder zijn er nog veel plannen voor nieuw grootschalig productievermogen (bijvoorbeeld nieuwe centrales) en decentraal vermogen (zoals in de glastuinbouw). Nederland is gunstig als vestigingsland voor nieuwe productie. Vooral aan de kustlocaties zijn veel plannen voor nieuwe centrales. Dit vanwege de goede aanvoermogelijkheden voor grondstoffen en de hoogwaardige infrastructuur die door TenneT de afgelopen jaren is ontwikkeld en in de toekomst verder wordt uitgebreid. Nu een Noord-West Europese elektriciteitsmarkt steeds meer werkelijkheid wordt, komt de gunstige positie van Nederland als vestigingsland steeds duidelijker naar voren in investeringsplannen van producenten. 

lees meer op: www.duurzameenergiethuis.nl/energie/aanbod-van-binnenlandse-elektriciteit-groeit-2597.html

zaterdag 22 augustus 2009

“Tuinders met warmtekracht dupe van sterke uitbreiding centrales”

van de website van energiegids.nl

De te verwachten aanwas van nieuw elektrisch vermogen in Nederland (18,5 GW), zoals TenneT in Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2007-2024 meldt, levert problemen op voor de levering van warmtekracht door tuinders, zo stelt Kees den Blanken van warmtektracht-vereniging Cogen in het Agrarisch Dagblad.
Vanaf 2013 zal een groot exportpotentieel ontstaan dat in 2016 is opgelopen tot 15,9 GW. Het is volgens Den Blanken sterk de vraag of de export ook realiseerbaar is. ”Zo niet, dan moeten duizenden kleine warmtekracht-bezitters de concurrentie aan met multinationals die goedkope maar vieze kolen- en gascentrales runnen. Uiteindelijk zal warmtekracht het dan waarschijnlijk afleggen.”
In Nederland zijn warmtekrachtinstallaties goed voor de helft van de elektriciteitsproductie. De tuinbouw neemt een derde van de totale capaciteit hiervan voor zijn rekening.
Bron: AGD.nl

maandag 10 augustus 2009

Geen energie-cent aan de strijkstok

Pauline Westendorp

Het AD ging op bezoek bij energiebedrijf Thermo Bello in Culemborg, officieel open sinds 1 april 2009. De bewoners van de woningen en de directeuren van bedrijven investeerden in hun eigen energie. Zie het artikel op www.ad.nl/economie/3398955/Energiebedrijf_voor_eigen_wijk.html
Toen de energierekening in een groep woningen hoger uitviel dan bij de anderen, bood de directie aan om te kijken of er iets mis was. Ze vonden het euvel en nu is de energierekening weer vergelijkbaar met de rest. Dat is nog eens service!

vrijdag 7 augustus 2009

Meewind maakt het waar

Pauline Westendorp

Meewind zet windmolens op zee neer met geld van particulieren en bedrijven en organisatie. Rendement uit wind! Is dit een Nieuw Nuts bedrijf of niet?!

Slimme elektriciteitsnetten

Pauline Westendorp
smart grids, dat betekent zoiets als slimme netten: als er ergens energie wordt opgewekt en de eigenaar is op vakantie, dan kan zijn buurman bijvoorbeeld die energie gebruiken om zijn wasmachine te laten draaien. Het net slimme net bepaalt waar het aanbod is en waar het gebruikt kan worden.
Lees meer technische informatie hierover als je wilt op www.opgewekt.nu/?p=1275

donderdag 6 augustus 2009

Overzicht met gerealiseerde Nieuwe Nuts bedrijven

Pauline Westendorp

SenterNovem en NEWNRG zijn op zoek naar 8 gerealiseerde Nieuwe Nuts bedrijven: dat wil zeggen een volledig duurzame nutsvoorziening in eigendom van de eindgebruiker en met gebruik van lokale bronnen (definitie is open voor verbetering).

Gedacht kan worden aan particulieren, bedrijven of instellingen die hun eigen energie in eigen beheer schoon opwekken zoals een ziekenhuis, een woningcorporatie, een gemeente, een groep particulieren, een school, een bedrijf, etc.

Op de voorbeeldlijst staan nu:
  1. ThermoBello: verwarming voor bewoners en bedrijven in Culemborg http://www.thermobello.nl/
  2. Biomassa-installatie Beesterzwaag: warmte tbv Revalidatiecentrum en School
  3. Gemeente Amsterdam: Afval Energie Bedrijf produceert elektriciteit voor gebouwen en trams
  4. Landustrie Sneek: water en energie (biogas tbv verwarming) uit rioolwater (is eindgebruiker eigenaar?)
  5. WereldnatuurFonds in Zeist, wekt eigen energie zoveel mogelijk zelf op .
  6. Tomaten kweker die warmte levert aan zorginstelling http://www.energiek2020.nu/in-de-praktijk/warmteleverende-kas
  7. Ziekenhuis
  8. Woningcorporatie
Wie helpt deze lijst aan te vullen zodat we alle soorten energieopwekking en organisatievormen genoemd hebben?! mail het aan pauline@newnrg.nl of geef het als reactie hieronder !