vrijdag 27 november 2009

Eigen energie opwekken door zorginstelling scheelt 15% kosten

Via EnergieGids

Zorginstellingen kunnen fors besparen op hun energierekening door hun warmtekrachtinstallaties (WKK) in eigen beheer te nemen.
Energieadviesbureau PowerQ heeft in opdracht van Nefit berekend dat de besparing kan oplopen tot tienduizenden euro's per jaar.

In verpleeghuizen, verzorgingscentra en ziekenhuizen waar men is overgestapt op een WKK-installatie in eigen beheer, valt de energierekening ongeveer 15% lager uit, volgens het bureau. Dat scheetlt vaak vele tienduizenden euro's per jaar. In vrijwel alle ziekenhuizen en in de meeste verzorgings- en verpleeghuizen wordt een WKK-installatie gebruikt voor het opwekken van warmte en stroom. In de meeste gevallen wordt de stroom echter alleen aan het net geleverd en niet rechtstreeks aan de instelling.

Lees het hele artikel op:
www.energiegids.nl/nieuws-details.tiles?doc=/content/energie/nieuws/2009/11/26/EB---wkk-zorginstelling.xml

dinsdag 24 november 2009

klimaatneutrale steden

Pauline Westendorp

Kaart van regio's die klimaatneutraal willen zijn
http://www.urgenda.nl/pictures/StrateGis.png

zondag 22 november 2009

CDA dient initiatiefvoorstel in over “Stimulering Duurzame Energie”

De CDA fractie heeft in de Statenvergadering van 16 november een initiatiefvoorstel ingediend voor de stimulering van duurzame energie. De CDA-Statenleden Maaike Nagel en Cornelis van Diest zijn de indieners van het initiatiefvoorstel. “Uit een recent onderzoek van het Wereld Natuur Fonds (WNF) blijkt, dat Nederland t.o.v. van andere landen aanzienlijk achterloopt op het gebied van de toepassing van schone energieproductie. Dit moeten we ons ter harte nemen” zegt CDA Statenlid Maaike Nagel, “vooral omdat er in ons land wel veel goede initiatieven gestart zijn, maar, wat ontbreekt is stimulering van de marktontwikkeling.” De CDA-Statenfractie wil met de introductie van geïntegreerde elektriciteitsbedrijven (zogenaamde smart grids) de productie van duurzame energie in Noord-Holland een impuls geven.
Smart grids hebben volgens Maaike Nagel, veel voordelen. “De aangesloten gemeenschap kan vraag en aanbod van elektriciteit actief balanceren, waardoor investeringen sneller worden terugverdiend.
http://www.cdanh.nl/home.aspx?ItemId=9973&language=nl-NL

zaterdag 21 november 2009

Minister: Voedselcrisis komt niet door biobrandstoffen

Pauline Westendorp

Voor een ieder die zich afvraagt of lokale energie opwekken ook kan betekenen biobrandstoffen zoals koolzaad of jatropha kweken is er goed nieuws, zie www.opgewekt.nu/?p=1427

10 december Energie Lokaal

Pauline Westendorp:

Graag stuur ik jullie bij deze de voorlopige uitnodiging voor 10 december as. De vierde workshop particuliere energie, ook wel Nieuwe Nutsbedrijven , lokale energiebedrijven of duurzaam decentraal geheten. Organisaties die duurzaam energie uit lokale bronnen produceren. Onder de noemer ENERGIELOKAAL huren een aantal organisaties De Balie in Amsterdam af. Het gonst er de 10e van lokale energie!

Graag vraag ik jullie de voorlopige agenda te lezen, te beoordelen of het iets voor jou is (of voor iemand anders die je kent, graag doormailen!). Het doel is enerzijds de bestaande initiatieven op het gebied van lokale energie bekendheid te geven (we hebben nu een lijst met zo’n 45 gerealiseerde initiatieven). Anderzijds willen we de kansen en hindernissen benoemen en zoveel mogelijk oplossen.

De ervaring is dat er bij deze workshop specialisten komen op juridisch gebied, financieel gebied, organisatorisch gebied en daarnaast particulieren, lokale, regionale en landelijke overheid, corporaties en ontwikkelaars, leveranciers van apparatuur, etc.

De locatie van de bijeenkomst op 10 december is De Balie op het Leidseplein in Amsterdam. De Balie is die dag niet alleen gehuurd door ons, maar ook door de organisatie van Boer zoekt Buur en de Zonvogel, die voorafgaand aan onze workshop, tijdens en na afloop programma’s hebben. Voor de breed geinteresseerden: om 10:30 start het programma van Boer zoekt Buur, en om 18:00 start de ledenvergadering van de Zonvogel, ook allemaal in De Balie.

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit:
12:15 ontvangst met lunch
13:15 presentatie van 10 “energielokaal” parels
14:00 parallelsessies (waarvan 1 kennisuitwisseling, kansen en hindernissen rondom lokale energie, de bekende workshop van NEWNRG)
16:00 terugkoppeling parallelsessies, toelichting AWARD uitreiking voor lokale energie initiatieven in het voorjaar van 2010 en Boer zoekt Buur deel 2.
17:00 borrel

Ook wordt deze bijeenkomst omlijst door informatieve posters met voorbeeldprojecten op het gebied van lokale energie.

De kosten zijn zoals gebruikelijk €50 ex BTW, behalve voor particuliere initiatieven die hun plan presenteren in het programma of op een poster (meld je aan als je dit wilt voorleggen).

De definitieve agenda volgt! Aanmelden kan al, via pauline@newnrg.nl. Let op, de plaatsen voor de workshop zijn beperkt!

donderdag 19 november 2009

Zwembad de Tongelreep levert ook nog energie aan net

Pauline Westendorp

Nationaal zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven voorziet via een bio-energiecentrale in de eigen energiebehoefte (warmte en elektriciteit), en levert daarnaast nog eens 12 tot 13 miljoen kWh aan het net. Op zich al innovatief. Maar wat het nog interessanter maakt, is dat de bio-energiecentrale een initiatief is van de gemeente Eindhoven zelf. Niet het enige overigens: inmiddels zijn twee lokale energiecentrales gerealiseerd, terwijl twee andere in aanbouw zijn. Een gesprek over de Eindhovense initiatieven met Frans Kastelijn, projectmanager van de gemeente Eindhoven.www.senternovem.nl/energietransitie/Nieuws/eindhoven_neemt_zelf_initiatief_bouw_energiecentrales.asp

woensdag 18 november 2009

Buurtenergie in Leeuwarden

Pauline Westendorp

Afgelopen vrijdag werd de meest duurzame warmtecentrale in Nederland officieel geopend door burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden en Bert de Vries, directeur Energie en Duurzaamheid bij het ministerie van Economische Zaken.
De centrale gaat zo`n 1100 woningen in de wijk De Zuidlanden (Leeuwarden) van duurzame elektriciteit en warmte voorzien. Het is een schoolvoorbeeld van wat Essent buurtenergie noemt: het benutten van bronnen in de nabije omgeving om energie op te wekken voor lokaal gebruik. Vanwege de duurzame uitstraling van het gebouw, geïnspireerd op een Friese boerderij, heeft de centrale de naam Eco Zathe gekregen. lees meer op: http://www.duurzaamgebouwd.nl/index.php?pageID=3946&messageID=3493

dinsdag 17 november 2009

Brief over zelflevering van windenergie: het mag niet belastingvrij

Pauline Westendorp

Zie in onderstaande link de brief van Economische Zaken aan de Tweede Kamer, vam 9/11/2009/ over "zelflevering voor stimulering van duurzame energie".
http://static.ikregeer.nl/pdf/KST136734.pdf

woensdag 11 november 2009

De Zonvogel maakt zonne-energie voor iedereen mogelijk

Overgenomen uit persbericht

De Zonvogel, een nieuwe coöperatieve vereniging, maakt het mogelijk dat iedereen in Nederland zonne-energie kan gaan opwekken. Ook als mensen niet over een eigen dak beschikken, zoals huurders of eigenaren van appartementen. De Zonvogel doet dat door mensen en bedrijven mede eigenaar te laten zijn van installaties. Ze wekken dan zelf zonne-energie op, met eigen panelen. Alleen hoeven die panelen niet op het eigen dak te staan. Op die manier wil De Zonvogel de ontwikkeling van zonne-energie in Nederland versnellen.
De Zonvogel is een vervolg op een actie om middels een open brief aan de Nederlandse beleidsmakers de succesvolle Duitse teruglever vergoeding voor groene energie ook in Nederland ingevoerd te krijgen. Inmiddels hebben bijna 16000 mensen en organisaties de open brief ondertekend. Maar de regering reageert daar onvoldoende op, vinden de initiatiefnemers, stichting iNSnet, De Kleine Aarde en WISE.
“Het is steeds weer opnieuw verbazend om te zien hoe traag en terughoudend de overheid in Nederland reageert op echt duurzame ontwikkelingen” zegt Peter van Vliet, voorzitter van de Zonvogel. “De problemen rond energie en klimaat zijn van dusdanige orde dat we niet kunnen blijven afwachten. Daarom bieden we met de Zonvogel een model waaraan iedereen meteen kan meedoen. Daarmee lossen we nu een deel van het klimaatprobleem op en leggen we gelijktijdig een basis voor een leuk financieel rendement in de toekomst. Plus de zekerheid van niet langer stijgende stroomprijzen voor de leden van de coöperatie.”
De coöperatie wordt mede gesteund door Dr. Hermann Scheer, de grondlegger van het Duitse feed-in systeem en nu voorzitter van de wereldwijde organisatie voor duurzame energie IRENA. Hij zit het comité van aanbeveling voor, waar verder onder andere ook Gosse Boxhoorn, mede oprichter van Solland Solar en Kornelis Blok, mede oprichter van Econcern deel van uitmaken.
“Met de collectieve aanpak wil De Zonvogel de marktgroei voor zonne-energie in Nederland versnellen en daarmee ook het moment waarop zonne-energie goedkoper wordt dan energie uit fossiele brandstoffen dichterbij brengen”, aldus Peer de Rijk, secretaris van de Zonvogel. Een van de manieren waarop dat gebeurt is door zelflevering: over zelf opgewekte energie is in principe geen belasting verschuldigd. Bovendien zijn grotere, collectieve installaties relatief goedkoper.
Zowel personen als organisaties kunnen lid worden van de Zonvogel.
Zie http://www.zonvogel.nl

dinsdag 10 november 2009

Overzicht

Pauline Westendorp

In opdracht van SenterNovem verzamelden we een lijst met lokale energiebedrijven. Zie voor de definitie van een lokaal energiebedrijf de wiki: via http://www.nieuwenuts.nl/
Zie de lijst bij het bericht van 10 december 2009 of op de kaart. Laat het weten als er aanvullingen zijn! pauline@newnrg.nl

Lijst met lokale energiebedrijven

In opdracht van SenterNovem verzamelden we een lijst met lokale energiebedrijven. Zie voor de definitie van een lokaal energiebedrijf de wiki: via http://www.nieuwenuts.nl/
Hieronder de voorlopige lijst. Laat het weten als er aanvullingen zijn! pauline@newnrg.nl

Gemeente

Naam

Korte omschrijving

Aalten (GLD)

windmolenpark Hagenwind

Initiatief van 10 melkveehouders en een ondernemer: Elektriciteit uit acht molens met een totale capaciteit van 20 megawatt.

Ameland

Amelander Energie Coöperatie

Groene energie leveren tegen aantrekkelijke tarieven. Zelfvoorzienend worden.

Amsterdam

Afval Energie Bedrijf

Het gemeentelijke bedrijf wekt elektriciteit en warmte op uit afval uit de regio.

Amsterdam

NDSM-werf, Kinetisch Noord

Initiatief van kunstenaars: warmte en koude opslag met warmtepomp

Amsterdam

BV Ode Oosterdokseiland

Openbare Bieb, conservatorium en appartementen wekken eigen warmte en koude op.

Amsterdam

Stadsdeelhuis Amsterdam Noord

Gemeente wekt warmte en koude op met warmtepomp en aquifer.

Amsterdam

Westpoort warmte

Warmtenet in eigendom van (gemeentelijke) AEB en NUON dat aan 38.000 woningen restwarmte levert.

Apeldoorn

Zuidbroek

Restwarmte van waterschap levert warm water aan woningen

Beetsterzwaag

Beetsterzwaag

Natuurvereniging maakt warmte uit houtwallen tbv 2 instellingen

Bergerden

Bergerden

Kas: zonne-energie en energieopslag tbv verwarming en koeling

Breda

De Kroeten

Windmolen van Eneco, initiatief gemeente, wekt elektriciteit op.

Breda

Stadskantoor, Casino en Chassétheater

Collectief warmte koude-systeem met 4 bronnen en een ringleiding. Koelen en verwarmen middels klimaatplafonds.

Bronsbergen

Bronsbergen

Vakantiepark met zonnepanelen, een elektriciteitsnet en accu's, initiatief Liander.

Culemborg

Thermo Bello

Warmtenet van particulieren en bedrijven, warmtepomp haalt warmte uit drinkwaterwinning.

Delft

Warmtebedrijf Eneco Delft BV

Eneco, twee gemeenten en drie woningcorporaties (Duwo, Woonbron en Vidomes)
verduurzamen de warmtevoorziening.

Den Haag

Duindorp

Warmte uit zeewater wordt geleverd aan 750 woningen. Vestia is eigenaar.

Eindhoven

Ringleiding TUE

Warmte/koude uit bodem middels een ringleiding tbv paar gebouwen op de TU.

Eindhoven

Tongelreep

Zwembad wordt verwarmd door een WKK op dierlijk vet

gerealiseerd in 2008, elektrisch vermogen 2.350 kW, thermisch 1.925 kW

Eindhoven

Sanergy, Strijp S

Warmte/koude uit bodem in combinatie met bodemsanering, Arcadis ism DEC van Volker Wessels

Enschede

Canula

WKK op dierlijk vet

Ferwerderadiel

LEF

De leden bestaan uit de Gemeente Ferwerderadiel, het bedrijfsleven en de inwoners van Ferwerderadiel. LEF doet o.m. mestvergistingsprojecten.

Goes

Ouverture

Collectieve warmtevoorziening

Groningen

Huismeesters

Woningcorporatie heeft project met 8 zonnecellen per woning. De woningen waren in 1982 al aangesloten op collectieve warmte, sinds 2009 dus ook op elektra.

Groningen

Nij Bosma Zathe

Mestvergister tbv elektriciteit en warmte

Heerhugowaard

Kennemerwind

Cooperatieve vereniging van burgers: Lagerwey en Vestas windmolens produceren elektriciteit

Heerhugowaard

Stad van de Zon

1053 woningen hebben in totaal 1.600.000 Wattpiek vermogen aan zonnecellen op hun daken. Ook is er 7 MW aan windmolens en 90 hectare bos geplant tbv energie.

Heerlen

Mijnwaterproject

Gemeente verkoopt sinds 2008 warmte uit mijnen aan twee bedrijven

Heeswijk Dinter

Search kantoor

Kantoor zorgt voor energie, door heel zuinige apparatuur, warmte koude opslag, wind en zonnecellen. Ook in het Amsterdamse kantoor.

Hoofddorp

TNT Green Office

Opdrachtgever en huurder TNT heeft een "maintain en operate" contract gesloten met het bouwende consortium Triodos en OVG voor tien jaar, inclusief een vaste prijs voor elektra, verwarming en koeling. TNT betaalt een vast deel per vierkante meter voor het energieverbruik ter dekking van de initieel hogere investering en een flexibel deel per vierkante meter. Energie wordt teruggeleverd aan het net.

Kerkrade

de Locht

Windmolens in handen van particulieren en bedrijven wekken elektriciteit op.

Leeuwarden

Zuidlanden

Mest van 200 koeien levert warmte en elektra voor woningen.

Lelystad

Orgaworld

Vergister verwekt compost tot biogas, waar elektriciteit en warmte van gemaakt wordt in een WKK. Ontwikkelaar, leverancier, eigenaar en eindgebruiker is dezelfde partij.

Mennorode

Conferentieoord

Biogas wordt gebruikt voor warmte en elektriciteit.

Naaldwijk

Hoogeland

Warmte uit gesloten kas voor woningen

Noord Holland

Noord-Hollandse Energie Coöperatie (NHEC)

Cooperatieve vereniging, opgericht door HVC en Noordwest. Doel is 50% duurzame energie in 2030. Burgers van 26 gemeenten kunnen mede-eigenaar worden van coöperatie die energie uit de eigen regio opwekt uit huisvuil, wind-, zonne- en biomassa-energie.

Oss

Transportbedrijf ITC Holland

Produceert biogas uit restafval dat vrijkomt bij de reinigiging van vrachtwagens die olie en vetten vervoeren tbv diezelfde reiniging. In een vergister.

Putten

Burgers namen initiatief voor een biovergistingsinstallatie die 15.000 inwoners energie moet leveren.

Sittard

Biomassa EnergieCentrale

Biomassa (hout en groen afval van een hoveniersbedrijf) zorgt voor warmte en elektra

Sneek

Sneek

Biogas uit riool levert elektriciteit

Sneek

De Wieren

energiebedrijf voor 300 woningen in Sneek. Warmte en koude opslag in de bodem. De warmtepomp draait op biogas. Aparte BV onder woningcorporatie.

Texel

TexelEnergie

Cooperatieve vereniging opgericht door burgers: inkoop, verkoop en productie van groene energie tbv een onafhankelijk Texel, op groene energie van Greenchoice

Veenendaal

DEVO

Energiebedrijf van gemeente (50%), 2 ontwikkelaars en corporatie dat warmte en koude levert aan 1246 woningen.

Veenendaal

Distributiecentrum TNT

Zonnecellen zorgen voor elektriciteit, warmte koude opslag voor warmte en koeling.

Vele

Boer zoekt Buur

o.a. Henricushoeve: zonnepanelen gefinancierd door buren

Vele

Delta Wind

Coöperatieve vereniging tbv wind op land

Vele

Eendragt

Cooperatieve vereniging tbv wind ed.

Vele

Meerwind

Coöperatieve vereniging tbv wind op land

Vele

Noordenwind

Coöperatieve vereniging tbv wind op land

Vele

Windvogel

Windmolens met zelflevering

Vele

Zeeuwind

Coöperatieve vereniging tbv wind op land

Venlo

Greenportkas

Energie uit kas tbv zorginstelling

Woerden

DDW, Spoorzone

Energiebedrijf gemeente start met warmte- koude opslag

Zee

Meewind

Windmolens op zee (met aandeelhouders)

Zeewolde

Polderwijk

Warmte en elektra uit biogas

Pauline Westendorp, met dank aan IRR. Zie hun congres op 12 november 2009 over lokale energiebedrijven: www.iir.nl/energy/event/succesvol_opzetten_van_uw_lokale_duurzame_energiebedrijf

Uit de media:
Gemeentelijk energiebedrijf komt terug
Nieuwe duurzame nutsbedrijven
Provincie gaat weer in energie
Van der Hoeven ziet niks in nieuwe gemeentelijke energiebedrijven
Duurzaam energiebedrijf in gemeente? Lastig
Delftse corporaties nemen deel aan nieuw en duurzaam Warmtebedrijf
Bouw een complete, duurzame stad als bewijs dat het kan
Tempo naar duurzaam Apeldoorn moet hoger
Er is geld voor energiebedrijf

donderdag 5 november 2009

Pauline Westendorp

lokale energie...
"zit de consument er wel op te wachten"? of "wordt de consument er mee gediend"?
zie http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&discussionID=9015955&gid=2083511&trk=EML_anet_qa_ttle-0Ut79xs2RVr6JBpnsJt7dBpSBA