vrijdag 29 januari 2010

Heroverweging van de Elektriciteitswet


Economische zaken is thans bezig met een heroverweging van de Elektriciteitswet. In de zomer van 2010 gaat haar standpunt naar de Tweede Kamer. Behoeft de Elektriciteitswet aanpassing?

Wij menen van wel. Op dit moment vestigt de wet een monopolie op het beheer van elektriciteitsnetten. Dat is slecht voor de marktwerking en de verduurzaming van de decentrale energievoorziening.

In een essay voor Economische zaken schetst Nieuwe Nuts de problematiek én geeft handreikingen hoe deze eenvoudig op te lossen.

Lees het essay 'Decentrale duurzaamheid en elektriciteit'.

zondag 24 januari 2010

De Warmtewet en het ontwerp Warmtebesluit


Economische zaken heeft het ontwerp Warmtebesluit bekend gemaakt en hierover een internetconsultatie gestart. De Warmtewet beoogt gebonden warmteverbruikers te beschermen tegen de monopoliemacht van het energiebedrijf. Helaas pakken de voorgestelde regels in vele opzichten averechts uit. De transparantie wordt niet vergroot. In plaats daarvan dreigen verbruikers te worden benadeeld, en wind fall profits aan de commerciele energiebedrijven toegeschoven.

Lees de reactie van Nieuwe Nuts op: zienswijze concept Warmtebesluit.

vrijdag 8 januari 2010

Grootschalige uitrol van decentrale energie


Een verantwoorde grootschalige uitrol van decentrale energie is in Nederland zo goed als geblokkeerd. Dat komt o.a. door de elektriciteitswet. De Nederlandse wetgever heeft verzuimd de vanuit Europa voorgeschreven 'derdentoegang' goed te regelen. Om dat te repareren heeft ze een feitelijk monopolie gevestigd op netbeheerder, en marktwerking rond lokale elektriciteitsvoorziening uitgesloten.

De markt is aan de kant gezet. Maar ook de netbeheerders zijn vleugellam geslagen. Zij mogen geen gebalanceerde netten beheren die tevens productie en levering omvatten. Zodoende blijft het denken over decentrale duurzaamheid in Nederland imaginair. Markt noch overheid kan uit de voeten met de huidige regels. Indien de overheid decentrale duurzaamheid, marktwerking en 'smart grids' serieus neemt dan wijzigt ze de wet en het flankerend beleid. E.e.a. zal de komende maanden (voor de zomer 2010) haar beslag moeten krijgen, omdat in die periode belangrijke vaststellingen worden gedaan over de toekomst van de marktordening voor elektriciteit in Nederland.

Lees meer op: 'Decentraal duurzaam ' en 'de derde elektriciteitsrichtlijn'.